Ładowanie...

Informacja o okresie zasiłkowym 2023/2024 - Świadczenia Rodzinne / Fundusz Alimentacyjny

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją.

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – Gmina Rzepiennik Strzyżewski
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu uprzejmie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy)
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy2023/2024 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2023r., natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną już od dnia 1 lipca 2023r.

 

Składania wniosków można dokonać za pośrednictwem:

· PUE ZUS,

· Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

· platformy teleinformatycznej ePUAP

· wybranych systemów bankowych,

· osobiście - poprzez złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ w pok. nr.7 w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2023 r.
do 30 listopada 2023r.

Od 1 sierpnia 2023 r.
do 30 listopada 2023r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od
1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od
1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023r. nastąpi do 29 lutego 2024 r.

 

 

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENATCYJNEGO

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2023 r.
do 31 październik 2023r.

Od 1 sierpnia 2023 r.
do 31 październik 2023r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od
1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 31 październikia 2023 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od
1 września 2023 r. do 30 września 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od
1 października 2023 r. do 31 października 2023r. nastąpi
do 31 grudnia 2023r.

 

 

 

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2023/2024, w celu uzyskania świadczeń.

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami obowiązują dochody za 2022 r. ze zmianami do chwili obecnej.

Kryterium dochodowe wynosi 674 zł (na osobę w rodzinie) lub764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązują dochody za 2022 r. ze zmianami do chwili obecnej.
Kryterium dochodowe wynosi 764 zł (na osobę w rodzinie).

3.Fundusz alimentacyjny – przy ustalaniu prawa do funduszu alimentacyjnego obowiązują dochody za 2022 r. ze zmianami do chwili obecnej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, Dział Świadczeń Rodzinnych pok. nr. 7 oraz pod numerem telefonu: 18 261 41 05, 18 261 41 07.


Zobacz również
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
Kierownik GOPS w Nowym Targu, informuje że dnia 29.03.2024.r tj. Wielki Piątek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu serdecznie zaprasza chętnych na spotkania Grupy wsparcia dla rodziców.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^