Ładowanie...

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania stanowiła Gmina Nowy Targ w 2023 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł neto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania stanowiła Gmina Nowy Targ w 2023 roku”.
Zobacz również
Wójt Gminy Nowy Targ , zgodnie z art. 64 ust 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, informuje co następuje.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją.
Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^