Ładowanie...

Nowe kompetencje - nowe szanse! 2.0

GOPS w Nowym Targu informuje o podjęciu się realizacji kolejnego projektu socjalnego, realizowanego z dofinansowaniem unijnym, który wdrożony zostanie w okresie od 2021-07-01 do 2023-06-30 (23 m-ce). Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014-2020.

 

Nowe kompetencje - nowe szanse! 2.0, to kolejny projekt realizowany przez GOPS w Nowym Targu, dla beneficjentów publicznej pomocy społecznej realizowanej w Gminie. W projekcie postawiono za cel - Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

 

Projekt przewiduje miejsce dla 38 uczestników. Uczestnikami projektu mogą być osoby z terenu Gminy Nowy Targ, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przede wszystkim charakteryzują się:

- wielokrotnym wykluczeniem społecznym,

- korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

są osobami niepełnosprawnymi a w tym: o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/i z niepełnosprawnością intelektualną lub/i niepełnosprawnością sprężoną.

 

Cel projektu podzielono na 4 zadania:

1) Diagnozę potrzeb uczestników,

2) Pracę socjalną i wypłatę zasiłków dla uczestników projektu,

3) Realizację usług aktywnej integracji dla uczestników,

4) Weryfikację skutków realizacji usług aktywnej integracji.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny! Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Nowym Targu, osobiście lub telefonicznie.

 

 
 
Zobacz również
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^