Ładowanie...

Kontakty indywidualne

Kierownik Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Daniel Janczy

Kierownik GOPS

18 261 4113

13

janczydaniel@gops.ugnowytarg.pl
gops@ugnowytarg.pl

 

Zastępca Kierownika Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Maria Plewa

Zastępca Kierownika

18 261 4110

10

plewamaria@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Księgowo-Kadrowy

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Ewa Anna Bryniarska

Główny księgowy

18 261 4111

11

ksiegowosc@gops.ugnowytarg.pl
bryniarskaanna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Monika Krzak

Inspektor

18 261 4111

11

krzakmonika@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół do spraw Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Katarzyna Waksmundzka-Huzior

Inspektor

18 265 5014
18 261 4107

7

waksmundzkakatarzyna@gops.ugnowytarg.pl

inż. Alina Batkiewicz
Obsługa Funduszu Alimentacyjnego

Inspektor

18 261 4127

7

batkiewiczalina@gops.ugnowytarg.pl

Agnieszka Mucha

Referent

18 261 4106

7

muchaagnieszka@gops.ugnowytarg.pl
 

Zespół Pracowników Socjalnych

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

RejonyJan Pędzimąż

Starszy pracownik socjalny

18 261 4101

1

pedzimazjan@gops.ugnowytarg.pl

Pyzówka
Trute
Morawczyna

Maria Kozioł

Starszy specjalista pracy socjalnej

18 261 4103

3

koziolmaria@gops.ugnowytarg.pl

Nowa Biała
Harklowa
Rogoźnik

Krystyna Skwarek

Starszy pracownik socjalny

18 261 4108

8

skwarekkrystyna@gops.ugnowytarg.pl

Gronków
Długopole
Krauszów

lic. Maria Kołodziej

Pracownik socjalny

18 261 4103

3

kolodziejmaria@gops.ugnowytarg.pl

Klikuszowa
Obidowa
Ludźmierz (ulice: Grel, Nowotarska, Polna, Orkana, Tetmajera, Podhalańska)

lic. Monika Kwak

Pracownik socjalny,

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych

 
 

18 261 4114

14

kwakmonika@gops.ugnowytarg.pl

Dębno
Knurów
Szlembark

lic. Zuzanna Słaboń

Pracownik socjalny,

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych 
 

18 261 4108

8

slabonzuzanna@gops.ugnowytarg.pl

Lasek
Ludźmierz (ulice: Krótka, Jana Pawła II, Kamieniec, Polny Młyn, Do Potoka, Zacisze, Słoneczna, Zielona, Pasternik, Na Brzegu).

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny

18 261 4101

1

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

Dursztyn
Ostrowsko
Krempachy

mgr Anna Dziedzic

Starszy Pracownik socjalny

18 261 4115

15

dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

Waksmund
Łopuszna 

 
 

Gminny Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Starszy Pracownik Socjalny - przewodniczący Zespołu Interdycyplinarnego

18 261 4101

1

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

lic. Monika Kwak

Starszy Pracownik Socjalny – Koordynator ds. przemocy

 

18 261 4114

14

kwakmonika@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Wspierania Rodziny - Asystent Rodziny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

lic. Aneta Antoszek

Asystent rodziny

18 261 4115

15

asystentrodziny@gops.ugnowytarg.pl

 


Zobacz również
Wójt Gminy Nowy Targ , zgodnie z art. 64 ust 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, informuje co następuje.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją.
Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^