Ładowanie...

Program Integracji Społeczności Romskiej

 

 
 

Projekty realizowane w Gminie Nowy Targ dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji „Programu integracji społecznej iobywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w 2022 roku:

·„Świetlica integracyjna” – 40000 zł

Dotacja obejmuje dofinansowanie funkcjonowania świetlicy środowiskowej w tym dofinansowanie zatrudnienia nauczyciela i 2 opiekunów romskich.

·„Edukacja przedszkolna”-8400 zł

Dotacja obejmuje dofinansowanie pobytu w przedszkolu b 4 dzieci ze społeczności romskiej.

·„Wycieczki integracyjne”– 2000 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie wycieczek i wyjść do kina i teatru dla dzieci ze szkoły.

·„Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego” – 200 zł

Dotacja obejmuje objęcie ubezpieczeniem NW 5 dzieci ze społeczności romskiej.

·„Dofinansowanie kosztów kształcenia uczennicy pochodzenia romskiego” – 4610zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie kosztów kształcenia uczennicy pochodzenia romskiego.

·„Rehabilitacja ruchowa w wodzie niepełnosprawnego dziecka pochodzenia romskiego” – 3840 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie rehabilitacji ruchowej na basenie dla autystycznego dziecka pochodzenia romskiego.

·„Robotnik gospodarczy”– 64836 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie wynagrodzenia Romów zatrudnionych na stanowisku pracownik gospodarczy w okresie od III-XI.

·„Szkoła dla rodziców romskich”– 10500 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie 10 spotkań dla rodziców romskich w ramach wsparcia i pomocy z radzeniem sobie z dzieckiem.


Zobacz również
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^