Ładowanie...

Gdzie znajdziesz pomoc na terenie Nowego Targu

Telefon alarmowy 112

 

Policja 997
tel. 18 261 0400

 

Pogotowie Ratunkowe 999
tel. 18 263 3000

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
tel. 18 265 5587

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 4207

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Królowej Jadwigi 1
34-400 Nowy Targ
tel. całodobowo (interwencyjnie) 512 492 114

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 3634

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 22 668 7000

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 1200 - 1800; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
 
Listowne porady prawne

Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13
02−121 Warszawa
 
 
Porady prawne przez e-mail

Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: prawnicy@niebieskalinia.pl 
 

Zobacz również
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków, a także możliwość udziału w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami.
Wójt Gminy Nowy Targ , zgodnie z art. 64 ust 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, informuje co następuje.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^