Ładowanie...

Program realizowany ze środków Funduszu Pracy

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2023 roku Gminie Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 10 330,83 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 83/100) w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny “Asystent Rodziny w 2023 r.”


 

Dofinansowanie zadania wynosi: 10 330,83 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 83/100).

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta Programu związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
 

Zobacz również
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^