Ładowanie...

Wszechstronne kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ulicy Jana Pawła II, prowadzi wszechstronne kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz dzieci z  autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi:

we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka;
w Przedszkolu Specjalnym;
w Szkole Podstawowej;
w Szkole Przyspasabiającej do Pracy;
w Branżowej Szkole I Stopnia.
 

Istnieje możliwość zakwaterowania dziecka w  internacie szkolnym. Pobyt wychowanka jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia.

Nabór trwa przez cały rok.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26 624 08 oraz na stronie internetowej: zpswo.nowotarski.edu.pl

Zobacz również
Wójt Gminy Nowy Targ , zgodnie z art. 64 ust 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, informuje co następuje.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją.
Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^