Ładowanie...

Aktualności

2023-05-24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
2023-04-04
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
2023-03-31
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ulicy Jana Pawła II, prowadzi wszechstronne kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz dzieci z  autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi:
2023-03-28
Kierownik GOPS w Nowym Targu, informuje że dnia 07.04.2023r tj. Wielki Piątek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
2023-03-15
Dnia 14.03.2023r. w Ludźmierzu uroczyście zostało otwarte Centrum Pomocy Dzieciom. Centrum Pomocy Dzieciom to jedyna na Podhalu i w południowej Małopolsce placówka w której dzieci pokrzywdzone przestępstwami oraz ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymują bezpłatna wielospecjalistyczną pomoc pod jednym dachem. Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, ma trudności w odzyskaniu poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi.
2023-03-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
2023-03-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza mieszkańców Gminy Nowy Targ do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego świadczonego w GOPS.
2023-03-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w związku z podjęciem przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwały XLI/445/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r., uprzejmie informuje, że zostały podniesione do 200% tj. do kwoty 1.200,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, kryteria dochodowe uprawniające rodziny i osoby będące w trudnej sytuacji materialno – bytowej do skorzystania z pomocy w formie bezpłatnych posiłków i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.
2023-01-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że 20 grudnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687). W Gminie Nowy Targ zadanie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2023-01-04
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 03.01.2023 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił kolejną turę rekrutacji do projektu Łap Skilla!, która potrwa do 28.02.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona tylko dla 300 osób.
poprzednia « 1 2 [3] 4 5 ... 16 » następna
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^