Ładowanie...

Aktualności

2022-03-16
W dniu 15.03.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
2022-03-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
2022-03-16
Z dniem 16 marca (środa) Powiatowy Magazyn Pomocy będzie działał w nowym miejscu - Parku Handlowym Stopiak przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu, gdzie zostanie przeniesiony z garaży Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Szpitalnej.
2022-03-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tragu informuje, że ALLMEDICA uruchamiła bezpłatne konsultacje pediatryczne i internistyczne oraz świadczenia pielęgniarskie dla imigrantów z Ukrainy. Świadczenia wykonywane są we wszystkich placówkach ALLMEDICA, w normalnym trybie (umawianie godzinowe za pomocą infolinii lub erejestracji) i w pełnym zakresie (przepisywanie leków, konsultacje infekcyjne, itd.). Podstawą do otrzymania świadczenia jest paszport Ukraiński lub inny dokument poświadczający tożsamość oraz pochodzenie Pacjenta lub opiekuna prawnego.
2022-03-11
W związku z coraz większym napływem uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy od dnia 14.03.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu będą zbierane produkty i środki, które będą przekazywane osobom, które znalazły schronienie w obiektach i domach prywatnych na terenie Gminy.
2022-03-11
12 marca 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się „Sobota Informacyjna”.
2022-03-11
Stowarzyszenie Pomoc Osobom Pokrzywdzonym „Nadzieja” z siedzibą w Gorlicach informuje, iż na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości, świadczy pomoc pokrzywdzonym, w tym również uchodźcom wojennym z Ukrainy.
2022-03-01
GOPS w Nowym Targu informuje, że w budynkach magazynowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg (koło szpitala) zaczął działać Powiatowy Magazyn Pomocy.
2022-02-28
Wojewoda Małopolski informuje o uruchomieniu infolinii w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców. Będzie ona działać wspierająco względem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
2022-02-28
Małopolski Urząd Wojewódzki informuje o możliwości zgłaszania podmiotów prywatnych, jak również osób indywidualnych, oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^